Zarząd Oddziału

 

PREZES                   Sobczyk Krzysztof            tel.(071)38-33-317  

                                                                    kom.694-150-160

 

V-CE PREZES           Szypa Zbigniew               kom.601-782-543     

DS.FINANS.

 

V-CE PREZES           Dziadas  Tadeusz           tel. (071) 31-27-234 , kom. 721-088-780

DS.ORG.LOT.

 

V-CE PREZES           Cymer Grzegorz             kom.600-168-807

DS.GOSPOD.

 

SEKRETARZ              Bloch Mieczysław            tel.(071)39-87-365

                                                                    kom.609-087-365

 

CZŁONEK                 Dziadas Tadeusz             tel.(071)31-27-234

ZARZĄDU

 

CZŁONEK                 Matusiak Jarosław          kom.692-000-341

ZARZĄDU

 

CZŁONEK                 Paszkowski Marcin          kom.519-611-147 

ZARZĄDU

 

CZŁONEK                 Raczyk Tomasz              kom.607-278-778

ZARZĄDU

 

CZŁONEK                Szymczyk  Wiktor           kom. 603-882-623

ZARZĄDU

 

PRZEWODNICZĄCY   Jdczak Wojciech             tel.(071)31-50-159

   OKD

 

SEKRETARZ              Załomski Rafał               kom.605-081-084

    OKD

 

CZŁONEK                  Gałęski Józef                 tel.(071)31-27-291 

   OKD

 

CZŁONEK                  Malerek Jacek               kom.721-624-195     

  OKD

 

CZŁONEK                  Marszałek Leszek           tel.(071)31-48-651

  OKD

 

PRZEWODNICZĄCY    Kasprzyk Sławomir        tel.(071)38-33-374

  OKR

 

ZASTĘPCA PRZEW.    Buczak Krzysztof           kom.697-609-474

  OKR            

 

SEKRETARZ               Szokalski Artur             kom.781-551-710

  OKR 

 

CZŁONEK                  Nowakowski Rafał          kom.609-931-306 

  OKR

 

CZŁONEK                  Warzecha Seweryn        kom.664-653-786

  OKR